Klimatsmarta energival

När laddstolpar intill bostäder är standard 

Intresset för elbilar är stort och ökar snabbare än förväntat. Idag finns drygt 300 000 laddbara fordon i Sverige, men bara ca 14 000 publika laddpunkter.

2030 — om bara åtta år — beräknas 2,5 miljoner laddbara fordon rulla på våra vägar.* 

Ska elbilar bli en del i hållbarhets- och klimatstrategier behövs fler elstolpar. Planering och framdragning av el för laddning av elfordon finns med i stiftelsens byggnationer sedan 2018 och vi räknar med att vidareutveckla området de kommande åren.

*Källa: elbilsstatistik.se 

 

Fler solstrålar fångas på taken 

I Gårdsten och Flatås har stiftelsen utrustat hustaken med solceller om totalt ca 1000 m2. Solceller finns alltid med i energikalkylen för nyproduktion.

Stiftelsen ser även över möjligheterna att utrusta äldre hus i beståndet, som inte omfattas av bevarandekrav eller förvanskningsförbud, med solceller. 

Vi följer utvecklingen inom solpanelsområdet med stort intresse. Särskilt den som kombinerar estetiken från takpannor och falsade plåttak med hållbarhet. Det kan öppna upp för solceller även på de hus där det idag inte är möjligt. 

Individuell vattenförbrukning

Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten och värme, IMD, innebär att uppvärmning och tappvarmvatten mäts per lägenhet och att kostnaden separeras från varmhyran i flerbostadshus. 

 

IMD är ett sätt att bidra till minskad energiförbrukning. Det ger också varje hyresgäst möjlighet att påverka sin egen förbrukning och kostnad för detta.

Stiftelsen planerar alltid för IMD i våra nybyggnads- och ROT-projekt; att kunna påverka sin egen kostnad för kall – och varmvatten efterfrågas av många och är viktigt ur ett hållbarhet- och rättviseperspektiv. Genom vårt gruppavtal på elenergi kan vi dessutom hålla nere priserna på hyresgästernas hushållsel.