Hållbarhetstänk sedan 1860

En glad pojke

Robert Dickson tänkte hållbart redan för 160 år sedan! 

Under 1800-talets mitt växte Göteborg snabbt. Robert Dickson såg följderna av den stora bostadsbristen, inte minst bland arbetare med små möjligheter att påverka sitt boende.

Men han såg också den kraft till samhällsförändring som fanns i arbetsamhet och flit och de problem som uppkom av trångboddhet med flera familjer i samma bostad. Lösningen menade han låg i att hjälpa sin medmänniska på ett långsiktigt och hållbart sätt genom att skapa ett bra boende byggt på sunda värderingar. 

Arbetande göteborgare har rätt till bra boende 

Robert Dickson förstod att positiv förändring kräver god hälsa och trygghet. Många arbetare saknade så enkla saker som tillgång till rinnande vatten, värme och trygghet för en familj att kunna stänga dörren om sig och veta att de får bo kvar nästa månad. För 160 år sedan var det långt ifrån en självklarhet. 

Därför donerade Robert Dickson en del av sina tillgångar till styrelsen för Arbetarbostäder i Göteborg och till en särskild styrelse för Carl Johans församling. Donationen var först anonym men gjordes känd genom Roberts tre söner och förvaltas sedan 1860 av Robert Dicksons stiftelse för att över tid hjälpa lönearbetare i Göteborg till ett bra och tryggt boende. 

Boendet var avsett för en familj, inneboende tilläts endast i undantagsfall. Fastigheterna skulle förvaltas väl och ha god standard med rimliga villkor. 

Enligt stiftelsen stadgar ska vinst från verksamheten användas i ett evigt kretslopp för att kunna bygga nya fastigheter. Robert Dickson hade helt enkelt ett hållbarhetstänk som låg långt före sin tid. 

Trivsel- och trygghet är också hållbarhet

Ibland kan man som hyresgäst undra varför vi som fastighetsvärd gör som vi gör. Kanske också uppleva att vi i stiftelsen bara kommer med den ena föreskriften efter den andra. 

Det kan kännas kallt i lägenheten. Varför får jag inte ställa blomkrukor i trappfönstren? Och måste man alltid betala om man vill få något renoverat? 

Våra trivselregler syftar just till det; att skapa allmän trivsel och trygghet kring vad som gäller och hur det måste fungera för att alla som bor, vistas och arbetar i våra fastigheter, ska trivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.

För dig som är hyresgäst hos oss hittar du allt kring ditt boende som rör trivsel och trygghet under Mina sidor.