Dicksons-kvalitet som följer husen

Hållbarhet är en ledstjärna för stiftelsen sedan dess grundande. Sedan 2020 finns en egen inredningsstandard för nyproduktion av lägenheter och mer omfattande renoveringar. Stiftelsen har arbetat fram en nivå som kan anpassas till varje fastighets förutsättningar och som vi är trygga med som förvaltare.

Nytt kök, i öppen planlösning med vardagsrum och utgång till balkong, på Amiralitetsgatan 19 i Majorna från 2021.

Att bevara stiftelsens fastigheter för kommande generationer är ett av våra huvuduppdrag för att kunna uppfylla stadgarna. Många av våra fastigheter har ett kulturhistorisk värdesom är viktigt att bevara. Rent arkitektoniskt finns också bevarandekrav på flera av våra hus. Men för oss är det också lika viktigt att husen uppfyller de krav på standard och funktion som Robert Dicksons stadgar anger. Ett sätt att bevara dessa värden är att återbruka material så långt det är möjligt och ekonomiskt hållbart. Vår strävan är att renoveringar och ombyggnader ska göras med respekt för husets historia och förutsättningar med minsta möjliga klimatpåverkan. Här är vår Dickson-kvalitet till stor hjälp som vägledning.

Ett konkret exempel på vad Dicksons-kvalitet är kan ses i den nybyggda fastigheten på Amiralitetsgatan 19, i Majorna. Ett annat exempel finns på Carl Grimbergsgatan i Annedal där två av tio hus från 1870-talet hittills renoverats.

I en kommande renovering av Kaptensgatan i Majorna, inreds en visningslägenhet med den standard som stiftelsen vill erbjuda.

116-Kök mot rum

116-Badrum

Nyrenoverat kök och badrum på Carl Grimbergsgatan i Annedal.

105 Provlägenhet kök

Kök i visningslägenhet på Kaptensgatan 29.

Ett arv att förvalta

Det som kännetecknar vår kvalitetsstandard vid renoveringar är att den ska vara anpassad till huset. Arvet ska förvaltas. Inredningen ska vara välbyggd och hålla över tid. Material väljs för att hålla över långa livscykler. 

Detta var och är tydligt på Carl Grimbergsgatan. Här har ett enklare kök från 70-talet ersatts med en högre kvalitet utan att vara lyxig. På Kaptensgatan 29 i Majorna har stiftelsen valt en annan väg. Där bevaras köksinredningen så långt det är möjligt och det som behöver bytas ut ersätts med delar i massivträ, i samma stil som det befintliga köket. 

 

Hållbarhetstänk som genomsyrar allt

Inom stiftelsen kvalitets- och hållbarhetstänk ryms även hur vi bemöter våra hyresgäster. Efter pandemin hra vi känt att det finns ett behov av att kunna mötas igen. I maj 2022 arrangerades därför en trivseldag för hyresgästerna i Landala. 

Dagen blev mycket lyckad och tanken är att det ska bli en återkommande aktivitet i stiftelsens olika områden, då hyresgäster och alla som arbetar i stiftelsen får chans att träffas och umgås.