Majorna

Bildtext saknas

Majorna är en gammal stadsdel i västra Göteborg. Bebyggelsen består till stora delar av s k landshövdingehus från början av förra seklet. Stiftelsens bestånd i Majorna är av både äldre och nyare datum.

Amiralitetsgatan 19 C & E

Amiralitetsgatan 19 ligger i kvarteret Enhörningen, i hjärtat av Majorna. Här finns stora kulturvärden och en spännande byggnadshistoria. Redan 1858 byggdes två bostadshus i sten med gavlarna ut mot gatan på tomten. De revs i mitten på 70-talet för att ge plats åt en förskola i trä. Den nya fastigheten med de två huskropparna stod färdig hösten 2021.

Stadsbilden med tegelklädda hus är ett viktigt karaktärsdrag i Göteborg som även gett inspiration till utformningen av det nya huset. Att välja gedigna material som håller länge och att bygga med omsorg har varit en ledstjärna i hela processen för utformningen av byggnaderna och den utvändiga miljön. 

Andra drag är generösa rumsytor, stora fönster med fasade nischer låter, samt välgjorda detaljer och solida material som åldras med behag. Stor omsorg har också lagts på de rymliga balkongerna med plats för både umgänge och en rofylld stund i solen. Den nya gården har vävts in i den befintliga kuperade kvartersgården med växtlighet och hållbara material på uteplatser och möbler.

Se huset växta upp på 1 minut! Klicka på bilden!

 

114-Gård

Kvarteret Gathenhielm

Bangatan 9-17

Vår fastighet på Bangatan i närheten av Stigbergsliden färdigställdes i mitten av 1990-talet. Här finns ett femvåningshus utmed gatan och fyra radhuslängor mot Gatenhielmska kulturreservatet.

 

115-Styrmansgatan

Kvarteret Enhörningen

Allmänna vägen 34, Styrmansgatan 22

Stenhuset på Allmänna vägen 34 utgör nordvästra hörnet av kvarteret Enhörningen. På tomten fanns tidigare den så kallade "Wimanska gården" som finns avbildad i en väggmålning i entrén.

 

112-Styrmansgtan

Styrmansgatan 24

Styrmansgatan 24 byggdes på 1930-talet och byggdes om 1989-1990. Vid ombyggnationen byttes kök- och badrumsinredning ut men många gamla detaljer sparades.

 

113-Gavel

Styrmansgatan 28-32

Planering av byggnationen påbörjades i mitten av 1980-talet. Men det krävdes både återköp av gammal stiftelsemark och stadsplaneändringar innan bygget kunde starta och det dröjde därför ända till 1993 innan huset var klart för inflyttning. Huset består av två delar i en något stramare stil än övriga byggnader i kvarteret.

 

111-Lekplats

Kaptensgatan 21-27, Allmänna vägen 30-32

I mitten av 1980-talet revs den äldre bebyggelsen i denna del av kvarteret och 1989 stod det nya huset klart. Byggnaden har på ett tidstypiskt sätt delats in i mindre delar, en reaktion mot det tidiga 1970-talets ofta monotona arkitektur. De flesta lägenheterna har balkong in mot den gröna gården som inbjuder till lek och rekreation.

 

105-Gård

Kaptensgatan 29

Huset är formgivet i en stil typiskt för 1940-talet och det tidiga 1950-talet, även kallad den svenska "folkhemsarkitekturen". Mycket av originalinredningen finns bevarad.

En stamrenovering som kommer att påverka kök och badrum är planerad. Beräknad byggstart tidigast under andra halvan av 2024. Fram tills dess ombyggnationen är klar hyrs lediga lägenheter ut med avstående av besittningsrätt (korttidskontrakt).

Läs gärna mer om vårt hållbarhets- och kvalitetstänk här: Dicksons-kvalitet som följer husen

 

106-Gröna huset gård 1

Kvarteret Vagnborgen

Amiralitetsgatan 24

Stiftelsens landshövdingehus i kvarteret Vagnborgen är byggda på 1910- och 1930-talet. De båda huskropparna omsluter en stor innergård med generösa ytor för lek och rekreation. Här trivs alla åldrar.

Bostadsfakta Rum Antal
Lägenhet 1 10
Lägenhet 2 260
Lägenhet 3 130
Lägenhet 4 43