Annedal

Bildtext saknas

Under tidigt 1870-tal var bostadssituationen för Göteborgs arbetarbefolkning katastrofal. Årtiondet var en mycket expansiv period i stiftelsens historia. Bland annat lät man bygga de tio husen i kvarteret Bananen i stadsdelen Annedal.

Ett grundligt arbete

På Carl Grimbergsgatan pågår grundförstärkningsarbete av stiftelsens fastigheter. Det första huset står nu åter på grund. Klicka på filmen för att se hur det blev möjligt.

 

116-Gata

Kvarteret Bananen

Carl Grimbergsgatan 30-48

Den äldre bebyggelsen i Annedal revs under 1970-talet med stiftelsens stenhus som ett av få undantag. De tio husen i kvarteret Bananen är under renovering i form av grundförstärkning, åtgärder på fasader, elnät, stammar m m. Grundförstärkningen av de fyra första husen var klar 2020. Samtidigt renoverades det första av de tio husen. Renoveringen av husen sker etappvis. Hösten 2023 beräknas ytterligare tre hus vara färdigställda.

Under pågående ombyggnation hyrs lägenheter, som inte är ombyggda, ut med avstående av besittningsrätt. 

 

Trapphuset på Carl Grimbergsgatan 44 efter renovering, med bibehållen utformning från husets begynnelse.

Entréen till första huset som renoverats. Modern porttelefon och port i massiv ek.

Bostadsfakta Rum Antal
Lägenhet 1 60
Lägenhet 2 20
Lägenhet 3 2