Våra hus

Klicka på områdeslänkarna nedan för att se mer av våra fastigheter och deras lägen.

Inte störst. Men kanske bäst på att förvalta, upprusta och bevara utan att lyxrenovera.

Robert Dicksons stiftelse äger och förvaltar idag drygt 1400 hyreslägenheter i Göteborg.

Stiftelsens äldsta fastighet är från 1861 och ligger i kvarteret Fänriken i Haga.

Vårt nyaste hus, på Amiralitetsgatan 19 i Majorna, invigdes i oktober 2021.

Hösten 2022 ingår även sex nybyggda hus – Kiellers gårdar i Gårdsten – i stiftelsen ägo.

Gemensamt för alla våra hus är att de kan nås enkelt även för den som väljer bort bil. För ett mer hållbart sätt att leva och bo på.

För dig, miljön och kommande hyresgäster 

Det finns många sätt att bygga och förvalta ett hållbart boende på. En del handlar om valen vi på stiftelsen gör i utformningen för skötseln av våra fastigheter. Den andra delen handlar om vilka val du gör.

Vi har tagit fram en egen standard för nybyggda hus – vi kallar den Dicksons-kvalitet – för att hitta den bästa balansen mellan kostnad och livslängd, samtidigt som valen ska vara Robert Dicksons vilja trogen i vår moderna tid. Våra hus ska hålla för att bo och trivas i – för dig och för kommande generationer. 

Vid renoveringar försöker vi istället att bevara tidstypisk inredning som t ex lister, karmar och dörrar.

Ta gärna del av vårt hållbarhetstänk och fastighetshistoria.

Och här hittar du mer om  våra kommande planer och projekt. 

Illustration: Linnea Blixt