Entreportal i Haga

Haga är en gammal stadsdel i Göteborg med en lång och spännande historia där mycket av den äldre bebyggelsen är bevarad. Gatulivet och atmosfären från gångna tider är påtaglig. Här är det tätt mellan trevliga caféer och uteserveringar, spännande butiker och mysiga restauranger.

103-Entre med balkong

Kvarteret Fänriken

Haga Östergata 5 A-H

I februari 1859 anmälde Styrelsen för arbetarebostäder till Göteborgs stad att man beslutat bebygga kvarteret Fänriken i Haga. De två våningar höga stenhusen ritades av arkitekt A W Edelsvärd och stod inflyttningsklara i oktober 1860. Husen är idag förklarade som Byggnadsminne och omsluter en gård som är känd för sin speciella och vackra trädgård.

 

102-Fasad hörn

Kvarteret Löjtnanten

Västra Skansgatan 4/Kaponjärgatan 3

På denna tomt lät stiftelsen ursprungligen bygga sex trähus 1858. Husen revs redan vid förra sekelskiftet och ersattes med de nuvarande byggnaderna som ofta kallas "Slottet i Haga". Fastigheten hade ursprungligen ett platt tak omgärdat av räcken som var avsett som rekreationsyta för hyresgästerna.

Här kan du läsa om hur barnen lekte på taket.

 

101-Gård

Kvarteret Majoren

Kaponjärgatan 2

Stenhuset i kvarteret Majoren stod klart för inflyttning i oktober 1899. Byggt som ett bostadshus för arbetare var det för sin tid något alldeles extra med sin detaljrika exteriör som är lika vacker idag.

Bostadsfakta Rum Antal
Lägenhet 1 25
Lägenhet 2 48
Lägenhet 3 41
Lägenhet 4 14