Från kö till kontrakt

Alla som fyllt 16 år kan kostnadsfritt ställa sig i stiftelsens bostadskö. För att få teckna ett hyreskontrakt måste man dock ha fyllt 18 år.

Så här ser resan ut steg för steg fram till ett kontrakt.