Kommande projekt

Just nu arbetar vi med följande renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Kaptensgatan 29, Majorna 

Fullständig ROT-renovering av 40 lägenheter

Intill våra färdigställda hus på Amiralitetsgatan 19 väntar ett omfattande renoveringsarbete i grannhuset från 1950.

Bland annat ska stammar bytas och fönster bytas eller renoveras. Stambytet innebär att badrum och delar av köken måste förnyas. Modern driftteknik ska också tillföras i form av ny, jordad elanläggning samt ett nytt porttelefon- och passagesystem. Åtgärder kring energi, inneklimat och komfort är även planerade.

116-Gård 3

Carl Grimbergsgatan 30-48, Annedal

4 av 10 hus beräknas klara hösten 2023 

Grundförstärkningen av fyra hus blev klar i slutet av 2020. Ett första hus har i samband med grundförstärkningen också helrenoverats. Hösten 2021 tog Hovrätten beslut om hyresnivåerna. För stiftelsen innebär det att renoveringen kan fortsätta. 

Hösten 2022 påbörjas helrenovering av Carl Grimbergsgatan 42, 46 och 48. Arbetet sker etappvis och beräknas vara klart efter sommaren 2023. 

På säker grund

Se filmen om hur grundförstärkningen går till.

Carnegie brygga

100 lägenheter planeras 

Under 2021 förlängdes markreservationen för tomten vid Carnegie brygga där det planeras för både hyresrätter, bostadsrätter och en ny skolbyggnad.

Robert Dicksons stiftelse arbetar tillsammans med Riksbyggen, Hemsö Fastighets AB och kommunen för att nå en markanvisning under 2022 och sedan kunna påbörja planarbetet under 2023.