Kommande projekt

Just nu arbetar vi med följande renoverings- och nybyggnadsprojekt.

Kaptensgatan 29, Majorna 

Fullständig ROT-renovering av 40 lägenheter

Intill våra färdigställda hus på Amiralitetsgatan 19 väntar ett omfattande renoveringsarbete i grannhuset från 1950.

Bland annat ska stammar bytas och fönster bytas eller renoveras. Stambytet innebär att badrum och delar av köken måste förnyas. Modern driftteknik ska också tillföras i form av ny, jordad elanläggning samt ett nytt porttelefon- och passagesystem. Åtgärder kring energi, inneklimat och komfort är även planerade.

116-Gård 3

Carl Grimbergsgatan 30-48, Annedal

4 av 10 hus klara hösten 2023 

Under 2023 har den första av tre etapper av omfattande helrenovering på Carl Grimbergsgatan färdigställts och de sista hyresgästerna flyttade in/återinflyttade i november. Arbetet startade 2020. Fyra av tio hus i kvarteret har nu grundförstärkts och renoverats med varsamhet för att behålla husens originalkaraktär.

 

På säker grund

Se filmen om hur grundförstärkningen går till.

Carnegie brygga

100 lägenheter planeras 

Under 2023 startade detaljplanearbetet för området vid Carnegie Brygga. Detta är något som Robert
Dicksons stiftelse tillsammans med Riksbyggen och Hemsö arbetat för sedan 2018 då vi vann markreservationstävlingen. Tillsammans med Göteborgs Stad planerar vi för ett område med hyresrätter, bostadsrätter och skola där den nya byggnationen tar vara på områdets unika karaktär. Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet kommer att genomsyra hela projektet.