Organisation

Koncernstruktur

Uppdaterad koncenrstruktur med Kiellers Gårdar

 

Styrelse

Robert Dickson stiftelse förvaltas och företräds av styrelsen. Styrelsen är ytterst ansvarig för stiftelsen verksamhet och att stadgarna efterlevs. 

Stiftelsen består av åtta ordinarie ledamöter varav fem ledamöter tillsätts genom valberedning och tre ledamöter väljs av kommunfullmäktige i Göteborg,

Sverker Cassberg

Sverker Cassberg, ordförande

Björn Oxe, vice ordförande

Derya Tumayer Silva

Derya Tumayer Silva, kassaförvaltare

Mats Arnsmar

Mats Arnsmar, ledamot

Jöran Fagerlund

Jöran Fagerlund, ledamot    

34737 Charlotte Andersson beskuren2022-03-18-5-Redigera_small  

Charlotte Andersson, ledamot

Gerd Sabel, ledamot

 

 

 

 

  

            

Samuel Lindén, ledamot

Ledningsgrupp

Anna Carlsson

Anna Carlsson, vd

 

Lars Lindberg, ekonomichef

Olof Westerlin

Olof Westerlin, fastighetschef

Donia Aslanzadeh, projekt- & utvecklingschef

Monica Grote

Monica Grote, uthyrningsansvarig