Årets hyresförhandlingar drar tyvärr ut på tiden

Förhandling

Årets hyresförhandlingar drar tyvärr ut på tiden


Tyvärr drar 2024 års förhandlingar ut på tiden.
Stiftelsen har inför 2024 års förhandling gjort en framställan på hyreshöjning i kronor/lägenhetstyp. I snitt motsvarade yrkandet en hyreshöjning på strax över 8%. Efter flera förhandlingsmöten där båda parter har justerat sina bud står vi alltjämt långt ifrån varandra.

Eftersom överenskommelse inte kunde nås före vecka 50 har vi aviserat hyra för januari-mars. Det innebär dessvärre att ni kommer att få en retroaktiv hyra i ett senare skede.

Stiftelsen har nu skickat in önskemål om medling till Hyresgästföreningen. Det är vår förhoppning att denna kommer till stånd snart och att vi där når en överenskommelse.

 

Göteborg december 2023

Robert Dicksons stiftelse med dotterbolag