Uthyrningspolicy

Bildtext saknas

Vår uthyrningspolicy

Robert Dicksons stiftelse ska skapa möjligheter för arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, att bo med god standard till rimliga villkor.

Med arbetare menas person som inte har en högre chefsposition och som inte kan leva enbart på avkastningen från sin förmögenhet utan vars inkomst helt eller delvis är beroende av lönearbete.

Det saknar betydelse om du tar ut studiemedel eller pension, så länge inkomsten även är beroende av lönearbete. Innan stiftelsen lämnar ett erbjudande om att få hyra en lägenhet, ber vi att du skickar in ett arbetsgivarutlåtande som visar att kraven i stadgarna uppfylls avseende arbetsamhet, skötsamhet och ordentlighet.

Lägenheter förmedlas till personer som är arbetsamma, ordentliga och vid tilldelning av större lägenheter, företrädesvis gifta eller sammanboende. Inkomsten måste vara tillräcklig för att klara av hyran på den sökta bostaden och övriga levnadsomkostnader. Inkomsten ska kunna styrkas. Stiftelsen har ett inkomsttak som varierar beroende på lägenhetens hyra. 

Är ni två vuxna sökande kan ni vara registrerade som sökande respektive medsökande. Alternativt kan ni ha var sitt konto och hänvisa till varandra i fältet "Övrig information". Uppge då namn och personnummer på den du söker ihop med.

I fältet "Övrig information" ber vi dig fylla i en kort motivering till varför du söker en viss lägenhet och varför du vill bo i just det området.

Stiftelsens lägenheter har rimlig hyra i hyreslagens mening. Vad som är rimlig hyra följer av 55 § hyreslagen. Hyresnivån styrs av faktorer som storlek, standard och läge. Stiftelsen strävar efter så låga hyror som möjligt men kan inte gå med förlust. 

Stiftelsen har ingen ägare som tar del av någon vinst. Allt överskott återinvesteras i stiftelsens fastigheter och lägenheter.

 

Bra att veta när du söker bostad hos oss

  • Det kostar inget att stå i vår bostadskö.
  • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna ett hyreskontrakt hos oss. 
  • Du ska ha en ordnad ekonomi, sedvanlig kreditprövning görs.
  • Din lön ska räcka för att kunna betala hyra och övriga levnadsomkostnader, och får inte överstiga 6,4 inkomstbasbelopp per år.
  • Ingen aktuell skuld får finnas hos Kronofogdemyndigheten och inga betalningsanmärkningar inom den senaste 12-månaders perioden. Söker du lägenhet trots betalningsanmärkning/aktuell skuld spärras du i 12 månader.
  • Vi vill kunna se goda vitsord från arbetsgivare och tidigare boende.

Erbjuds du ett förstahandskontrakt till en lägenhet av stiftelsen ska den nyttjas som permanentbostad och du ska vara folkbokförd på adressen.

Stiftelsen följer den svenska modellen för bruksvärde och kollektiva hyresförhandlingar i de fastigheter där det finns en överenskommelse om förhandling mellan oss och Hyresgästföreningen. Även kallad förhandlingsordning.

Hyressättningsprincip – hyran förhandlas årsvis 

Varje år eller vid ombyggnationer, förhandlar vi tillsammans med Hyresgästföreningen om din hyra. Vår ambition är att de årliga förhandlingarna ska vara klara till aviseringen i april.

Ibland kan det dra ut på tiden. Då läggs en eventuell hyreshöjning på i efterhand. Om den retroaktiva hyran är hög kan du få hjälp att dela upp den på tre månader av vår ekonomiavdelning.

Där en förhandlingsordning saknas sker hyresförhandlingen med varje hyresgäst individuellt. 

Vill du veta mer om hyressättning och bruksvärde?

Grunden i all hyressättning är det så kallade bruksvärdet. De exakta formuleringarna finns i Hyreslagen, Jordabalken kapitel 12, paragraf 55. Bruksvärdet ska spegla bostadskonsumenternas allmänna värderingar och vara skälig. I korthet innebär bruksvärdeshyra att lika lägenheter har lika hyra.  Bruksvärdet bestäms bland annat utifrån lägenhetens läge, storlek och standard. Andra saker som kan påverka är närhet till service och kommunikationer, tillgång till hiss, tvättstuga, förvaringsutrymmen mm.  Bruksvärdesreglerna används både i förhandling och när en hyra prövas i hyresnämnd.

Besök Hyresgästföreningens hemsida.

Som medlem kan du också alltid kontakta dem direkt för mer information

illustration kontrakt

Rekommenderat antal boende i lägenheten är:

  • 1 rum och kök – två personer
  • 2 rum och kök – tre personer
  • 3 rum och kök – fyra personer
  • 4 rum och kök – fem personer