För sökande

Vår bostadskö

Robert Dicksons stiftelse ska skapa möjligheter för arbetare i Göteborgsområdet, med vanliga eller låga inkomster, att bo med god standard till rimliga villkor.

Med arbetare menas person som inte har en högre chefsposition och som inte kan leva enbart på avkastningen från sin förmögenhet utan vars inkomst helt eller delvis är beroende av lönearbete.

Det saknar betydelse om du tar ut studiemedel eller pension, så länge inkomsten även är beroende av lönearbete. Innan stiftelsen lämnar ett erbjudande om att få hyra en lägenhet, ber vi att du skickar in ett arbetsgivarutlåtande som visar att kraven i stadgarna uppfylls avseende arbetsamhet, skötsamhet och ordentlighet.

Lägenheter förmedlas till personer som är arbetsamma, ordentliga och vid tilldelning av större lägenheter, företrädesvis gifta eller sammanboende. Inkomsten måste vara tillräcklig för att klara av hyran på den sökta bostaden och övriga levnadsomkostnader. Inkomsten ska kunna styrkas. Stiftelsen har ett inkomsttak som varierar beroende på lägenhetens hyra. 

Är ni två vuxna sökande kan ni vara registrerade som sökande respektive medsökande. Alternativt kan ni ha var sitt konto och hänvisa till varandra i fältet "Övrig information". Uppge då namn och personnummer på den du söker ihop med.

I fältet "Övrig information" ber vi dig fylla i en kort motivering till varför du söker en viss lägenhet och varför du vill bo i just det området.

Stiftelsens lägenheter har rimlig hyra i hyreslagens mening. Vad som är rimlig hyra följer av 55 § hyreslagen. Hyresnivån styrs av faktorer som storlek, standard och läge. Stiftelsen strävar efter så låga hyror som möjligt men kan inte gå med förlust. 

Stiftelsen har ingen ägare som tar del av någon vinst. Allt överskott återinvesteras i stiftelsens fastigheter och lägenheter.

Kösystemet bygger på att du som sökande själv anmäler ditt intresse på hemsidan. Hur lång tid det tar att få ett erbjudande om visning blir därför beroende av hur aktiva de köande är och på hur många intresseanmälningar som kommer in till oss på varje ledig lägenhet. Av de som anmäler sitt intresse gör vi ett urval baserat på kötid och övriga kriterier.

Om ni är två vuxna sökande kan ni vara registrerade som sökande respektive medsökande. Alternativt kan ni ha var sitt konto och hänvisa till varandra i fältet "Övrig information". Uppge då namn och personnummer på den du söker ihop med.

I fältet "Övrig information" ber vi dig fylla i en kort motivering till varför du söker en viss lägenhet och varför du vill bo i just det området.

Du registrerar dig som sökande i vår bostadskö genom "Mina sidor". Du kan registrera dig som sökande från 16 år. Köplatsen kan inte överlåtas till någon annan.  

Det är viktigt att du håller din ansökan aktiv för att inte förlora din köplats. Din kötid försvinner automatiskt om du inte loggar in och sparar/uppdaterar dina uppgifter igen inom loppet av 12 månader. 

Du hanterar din köplats genom att logga in på "Mina sidor" och spara/uppdaterar dina bostadsönskemål! 

Ta för vana att alltid kontrollera vilket datum du senast uppdaterade din köplats. Informationen kommer upp när du loggar in.

För att ändra uppgifter om arbetsgivare och lön loggar du in på "Mina sidor", klickar på "Min profil" och uppdaterar.

Stiftelsen skickar ingen påminnelse!

När du tillträder en lägenhet nollställs dina ködagar. Du får tillgodoräkna dig dina boendedagar som ködagar så länge du bor i din lägenhet. När du flyttar ut nollställs dina dagar igen.

Lediga lägenheter publiceras under "Mina sidor". Du måste själv vara aktiv och bevaka lediga lägenheter. Du kan även fylla i att du vill få ett mejl när en lägenhet som uppfyller dina valda kriterier blir ledig.

Du anmäler ditt intresse genom logga in på "Mina sidor" och registrerar en intresseanmälan på den lediga lägenheten.

Anmäl intresse bara till de lägenheter du verkligen är intresserad av. Det går att anmäla intresse till maximalt fem lägenheter per gång.

Om du tackar nej eller underlåter att svara på tre erbjudande om visning och/eller inte skickar in dokumenten vi efterfrågar spärras du i vår bostadskö minst 12 månader.

Det är viktigt att den information du skrivit i din profil är aktuell och stämmer med verkligheten. 

När en lägenhet blir ledig erbjuds den till den mest lämpade destinatären. Erbjudande går endast ut till sökande som fyllt i sin anmälan fullständigt. Är ni två sökande ska ni vara registrerade som sökande respektive medsökande.

När anmälningstiden gått ut gör vi ett urval på 1-5 intresserade som får kontaktinformation för visning via mejl eller brev. I samband med detta önskar vi få in en Ekonomisk redogörelse. Dessutom önskar vi kopia av nuvarande hyreskontrakt samt arbetsgivarutlåtande där det förutom anställningstid och typ av tjänst ska framgå att den sökande är arbetsam och skötsam. Läs gärna igenom vår lathund här nedan.

Handlingar som ska bifogas lägenhetsansökan.

  • Du ska ha fyllt 18 år för att få teckna ett hyresavtal.
  • Du ska ha en ordnad ekonomi, sedvanlig kreditprövning görs.
  • Din lön ska vara tillräcklig för att kunna betala hyran och övriga levnadsomkostnader men får inte överstiga 6,4 inkomstbasbelopp/år.
  • Du får inte ha en aktuell skuld hos Kronofogdemyndigheten eller betalningsanmärkningar inom den senaste 12-månaders perioden. Söker du lägenhet trots betalningsanmärkning/aktuell skuld spärras du i 12 månader.
  • Du ska kunna visa goda vitsord från arbetsgivare och tidigare boende.
  • Antalet personer som ska bo i lägenheten ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Rekommenderat maximalt antal boende per lägenhet är:

1 rum och kök - två personer

2 rum och kök - tre personer

3 rum och kök - fyra personer

4 rum och kök - fem personer

Får du förstahandskontraktet till en lägenhet ska du nyttja den som permanentbostad och folkbokföra dig på adressen.