Dags att flytta in

Bildtext saknas

Att flytta tar tid och kraft och kan innebära mycket stress. Här vill vi ge dig råd och tips som kan underlätta din flytt. Klicka bara på rubrikerna så får du svar.

Inflyttning sker normalt första dagen i månaden från kl 12.00. Infaller dagen på en lördag, söndag eller helgdag flyttas inflyttning till nästkommande vardag från kl 12.00.

Har du kommit överens med avflyttande hyresgäst om tidigare inflyttning bör denna överenskommelse vara skriftlig.

På inflyttningsdagen från kl 12.00 kan du, efter överenskommelse med din bovärd, hämta nycklarna till din nya lägenhet hos bovärden eller i vår reception på Stampgatan 15. 

Samtliga nycklar ska alltid kvitteras hos oss för att undvika att du den dagen du flyttar behöver stå för ett låsbyte som tidigare hyresgäst skulle betalat.

När du flyttar in ska lägenheten vara ren och väl städad. Om så inte är fallet är du välkommen att kontakta din förvaltare. Kontaktuppgifter finns längst upp till höger. Du kan behöva klicka på de tre strecken som ser ut som en hamburgare, om du surfar via telefon.

Inför flytt ska flyttanmälan alltid göras till Skatteverket (www.skatteverket.se/flytta). När du anmäler flytt blir du folkbokförd på den nya adressen. Det är gratis och kan göras i Skatteverkets e-tjänst eller via pappersblankett.

Gör din anmälan innan du ska flytta eller senast en vecka efter att du flyttat. Då gäller din nya adress från den dag du flyttar in. Rätt adress i folkbokföringen innebär bland annat att myndigheter och många andra aktörer i samhället har din riktiga adress. Önskar du eftersändning av din post beställer du det hos Svensk adressändring (www.adressandring.se).

Notera att lägenhetsnumret är en del av din adress. Lägenhetsnumret består av fyra siffror som visar på vilken våning, och var på våningen lägenheten finns. Du hittar lägenhetsnumret i ditt hyresavtal och i husets entré.

Kom ihåg att du som är inneboende eller hyr en lägenhet i andra hand inte ska ange c/o i din flyttanmälan. Se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om sådan finns. Detta gör bovärden efter godkänd ansökan.

Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

En olycka händer så lätt. Kom ihåg att teckna hemförsäkring eller flytta din befintliga innan du flyttar in. Det är obligatoriskt.

En bra hemförsäkring ger dig ersättning för skador på egendom som du själv äger, hyr eller lånar. Till exempel täcker en hemförsäkring din egendom om du blir bestulen eller råkar ut för brand eller vattenläcka.

Stiftelsens fastighetsförsäkring ersätter inte skador på din egendom, eller skador du orsakat fastigheten genom vårdslöshet.

Om olyckan varit framme kan man som hyresgäst utan försäkring drabbas hårt ekonomiskt. Se till att du har rätt skydd. Skaffa dig en bra hemförsäkring!

Ja, två saker!

1. Flytta dina abonnemang för el, telefoni och internet

Teckna nytt avtal eller flytta med ditt elabonnemang från tidigare adress till den nya adressen. Kontakta Göteborgs Energi så hjälper de dig. Göteborg Energi

Kom ihåg att anmäla flytt även till din bredbandsleverantör.

2. Kontrollera brandsäkerheten

Lär dig var utrymningsvägar och annat brandskydd finns när du flyttar in. 

Stiftelsen ansvarar för att det ska finnas en brandvarnare i varje lägenhet. Kontrollera funktionen regelbundet. Vid fel på din brandvarnare felanmäl detta till din bovärd. 

När du tillträder en lägenhet nollställs kötiden och din profil raderas. Så länge du bor i lägenheten får du tillgodoräkna dig dina boendedagar som ködagar. Om du önskar söka en ny lägenhet inom stiftelsens bestånd måste du göra en ny registrering men du behöver inte göra det förrän den dag du tycker det är dags att byta till en annan lägenhet. När du flyttar ut nollställs dagarna igen. 

   

   

   

   

 

   

När du flyttat in

Efter att vi har fått hälsa dig välkommen som hyresgäst hos Robert Dicksons kommer du att hitta mer information, råd och tips i inloggat läge under MIna sidor -> Mitt boende.