Vem får hyra hos stiftelsen?

Bildtext saknas

Vem får hyra hos stiftelsen?

 

Robert Dicksons stiftelse grundades i mitten av 1800-talet. Vi är väldigt stolta över vår historia och våra hus. För oss är det viktigt att fortsätta det arbete som Robert Dickson och hans söner startade. Det som idag kallas hållbarhet var en av stiftelsens grundtankar. Vi vågar påstå att stiftelsen var före sin tid med bra bostäder och långsiktigt tänkande.

 

Stiftelsens bostäder hyrdes ut till arbetande personer som var kända för sin skötsamhet och ordentlighet. Här bodde poliser, lärare, tulltjänstemän, månadskarlar m fl. Det var från början stort fokus på gudsfruktan och sedlighet. Trångboddhet ansågs leda till omoraliskt leverne. Redan 1861 gällde för stiftelsens tvårumslägenheter att hyresgästen inte fick hyra ut någon del av bostaden till en annan person. En bostad var tänkt för en familj. Undantag som kunde göras var att rum fick upplåtas till skötsamma änkor eller att två barnlösa änkor eller kvinnor kunde få dela lägenhet. Därför vill vi att man ansöker om att få ha inneboende även om den inneboende idag inte behöver vara änka.

Det är styrelsens uppgift att tolka stadgarna. Idag liksom vid tiden för stiftelsens grundande har stiftelsen en ambition att tillhandahålla bra bostäder till rimliga hyror. Vi väljer material som ska vara hållbara över tid så att även framtida hyresgäster ska kunna bo i stiftelsens hus. Lägenheterna hyrs ut till skötsamma, arbetande personer som kan uppvisa goda vitsord från sin arbetsgivare men det finns ett inkomsttak. Mer information om vår bostadskö och våra uthyrningskriterier hittar du under fliken För sökande.

Alla hyresintäkter går tillbaka in i ett evigt kretslopp. Det finns ingen ägare som tar ut pengar men inte heller någon som kan tillföra kapital.

Från kö till kontrakt