Tänk på vem du släpper in

Bildtext saknas

Vi vill uppmana alla våra hyresgäster att vara försiktiga med vem du släpper in i entrén där du bor. Genom att ha färre obehöriga personer i våra hus ökar vi tryggheten i våra hem.

Här kommer några tips på hur du som hyresgäst kan hjälpa till:

  • Se alltid till att dörren stängs igen ordentligt när du passerat den och var uppmärksam på om någon försöker smita in samtidigt som du passerar.
  • Släpp aldrig in någon via porttelefonen om du inte väntar besök.
  • Kontakta polisen om obehöriga uppehåller sig i trapphuset.

 

 

 

 

 

 

Du vet väl om att:

  • Vår personal har egen nyckel. 
  • Vår personal alltid bär ID06 identitetskort väl synligt.
  • Vi alltid försöker meddela i god tid om en entreprenör ska utföra ett arbete.
  • Du alltid kan kontakta oss om du undrar över något pågående arbete med externa entreprenörer i din uppgång.