Så tänker stiftelsen vid renoveringar

Renoverat trapphus på Carl Grimbergsgatan

Robert Dicksons stiftelse har en lång historia av att förvalta äldre byggnader och vi är väldigt stolta över vår historia och våra hus. Därför är  det viktigt för oss att husen får leva vidare och dess särart bevaras. Vid renoveringar försöker vi alltid att hitta den bästa lösningen för varje enskilt objekt.

Faktorer som vägs in är bland annat funktion, energi, hållbarhet och ekonomi. För att spara på såväl jordens som stiftelsens och våra hyresgästers resurser försöker vi i möjligaste mån att förbättra våra hus utifrån de material som redan finns där.

Ibland är det så att vi efter att ha gått igenom alla faktorer kommer fram till att äldre delar måste bytas ut. Det är inte något vi gör lättvindigt eller slentrianmässigt. Vi försöker då att hitta lösningar som bibehåller husens karaktär och som nuvarande och framtida hyresgäster kan få nytta och glädje av.

Här kan du läsa mer om våra hus.

Gammalt eller nytt?

Stiftelsens fastigheter förvaltas, underhålls och renoveras för att hålla lääänge ... för dagens hyresgäster och för kommande generationer.