ROBERT DICKSONS STIFTELSE FÖRVÄRVAR NYBYGGDA LÄGENHETER I GÅRDSTEN

Fasad 152

Den 10 oktober tar Robert Dicksons stiftelse över 124 fullt uthyrda lägenheter i Gårdsten. Husen är byggda utifrån ett kvalitets- och hållbarhetstänk i samarbete med Botrygg.

Stiftelsens utveckling i Gårdsten ligger väl i linje med stadens utbyggnadsplanering. Allt fler göteborgare upptäcker det natursköna läget. Stiftelsen äger sedan tidigare hus i området. Köpet innebär att förvaltning och service med bovärdar i området nu kan utvecklas och effektiviseras ytterligare.

- Samarbetet med Botrygg har varit mycket givande. Vi delar samma vision och tänkande kring kvalitet och hållbarhet. Materialval och utformning har gjorts utifrån det bästa i våra standarder. Exempelvis har entréer, trapphus, köksbänkar och fönstersmygar försetts med natursten, som har lång livslängd och bidrar med en behaglig känsla, säger Donia Aslanzadeh, projekt & utvecklingschef hos stiftelsen.

Den höga standarden har gjorts möjligt genom investeringsstöd och höjer inte hyresnivåerna. Lägenhetsytorna varierar mellan 35-112 m2 med månadshyror på 5 400 - 13 000 kr.
De vackra husen har ritats av Tengbom arkitekter och projektet var en del av Göteborg Stad BoStad 2021, som kortade tiden för planarbetet och bygglovstider markant.

- Att i dessa tuffa tider kunna ge fler göteborgare möjlighet att bo i nybyggda och välutrustade lägenheter med bra hyror känns väldigt tillfredställande - och helt i stiftelsens anda, säger Anna Carlsson, vd för Robert Dicksons stiftelse. 

Robert Dicksons stiftelse är en av landets äldsta bostadsstiftelser. 2018 stod stiftelsens första hus i Gårdsten klara. Med förvärvet av de nya husen på Libbstickegatan och Kryddvägen förvaltas 256 lägenheter i området. Stiftelsens totala bestånd i Göteborg uppgår till 1476 hyreslägenheter. 

 

För mer information, vänligen kontakta :
Donia Aslanzadeh, donia@robertdicksons.se, 031-381 64 15

 

Fasad 152

 

152 balkonger