Nu förhandlar vi hyrorna för 2024

Bildtext saknas

 

Nu förhandlar vi hyrorna för 2024

Det normala är att hyran för bostadslägenheter bestäms ett år i taget. För stiftelsens lägenheter har vi nu, tillsammans med vårt ombud, RCB Fastighetsutveckling, påkallat förhandling med Hyresgästföreningen om hyreshöjning till den 1 januari 2024.

 

Vad påverkar min hyra?

Kostnadsförändringen på både lokal och nationell nivå påverkar hyresjusteringen. De senaste årens höjda räntor, ökade driftkostnader och den höga inflationen påverkar även 2024 års förhandlingar.

Stiftelsen har ingen ägare. Det betyder att allt eventuellt överskott stannar i stiftelsen men också att det inte finns någon ägare som kan skjuta till pengar om det skulle behövas.

 

En attraktiv boendemiljö

Vår ambition är att du ska bo i ett tryggt, attraktivt och välskött hus med en standard som passar dina behov och som följer stiftelsens stadgar. För oss är det viktigt att du blir bemött på ett vänligt sätt av kompetent personal. Vi lyssnar på dig som hyresgäst och vill så långt det är möjligt genomföra dina önskemål om förbättringar. 

 

Du får information så snart förhandlingarna är klara. Har du frågor om förhandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss på tel 031-381 64 03 alternativt vårt förhandlingsbud RCB Fastighetsutveckling på info@rcbfast.se eller telefon 031-767 51 50.

 

Göteborg september 2023

Robert Dicksons stiftelse med dotterbolag

 

förhandling pågår