Nu förhandlar vi hyrorna för 2023

Bildtext saknas

Det normala är att hyran för bostadslägenheter bestäms ett år i taget. För stiftelsens lägenheter har vi nu, tillsammans med vårt ombud, RCB Fastighetsutveckling, påkallat förhandling med Hyresgästföreningen om hyreshöjning till den 1 april 2023.

 

Vad påverkar min hyra

Kostnadsförändringen på både lokal och nationell nivå påverkar hyresjusteringen. Hög inflation, höjda räntor samt ökade driftkostnader gör att året ses som exceptionellt i nuläget, detta kommer att påverka förhandlingen. 

Vi påkallar förhandling i god tid

Vi påkallar förhandlingen om ny hyra extra tidigt i år, fem månader innan den ska träda i kraft, för att ha tid att förhandla och kunna få klart en överenskommelse i god tid. Så snart förhandlingen är slutförd får du information om vad din nya hyra blir.

En attraktiv boendemiljö

Vår ambition är att du ska bo i ett tryggt, attraktivt och välskött hus med en standard som som passar dina behov och som följer stiftelsens stadgar. För oss är det viktigt att du blir bemött på ett vänligt sätt av kompetent personal. Vi lyssnar på dig som hyresgäst och vill så långt det är möjligt genomföra dina önskemål om förbättringar.

 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor

Du får information så snart förhandlingarna är klara. Har du frågor om förhandlingen är du alltid välkommen att kontakta oss på tel 031-381 64 03, alternativt vårt förhandlingsbud RCB Fastighetsutveckling på info@rcbfast.se eller tel 030-767 51 50.

kontakta oss