Hyresförhandling 2023

Robert Dicksons stiftelse har tillsammans med vårt ombud, RCB Fastighetsutveckling, påkallat förhandling med Hyresgästföreningen om hyreshöjning från den 1 april 2023. Vi har endast haft ett inledande förhandlingsmöte. Så snart vi har ytterligare information kommer vi att anslå denna här på vår hemsida.

För 2023 har stiftelsen med dotterbolag yrkat en differentierad hyra med ett snitt om 7,4%.

Tyvärr drabbas stiftelsen liksom alla andra av högre räntor, ökade kostnader för el, vatten, avfall etc. Detta är inget stiftelsen kan påverka och eftersom hyresintäkterna är den enda intäkten stiftelsen har måste vi reglera hyrorna.

Stiftelsen har ingen ägare. Det innebär att vi inte delar ut några pengar men det finns inte heller någon som kan ge oss tillskott i dåliga tider. Allt eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten.  Höjningarna per lägenhet kommer att variera beroende på nuvarande hyra. En lägenhet med en hyra som ligger under bruksvärdet kommer att få en högre höjning i procent jämfört med andra.  Faktorer som styr bruksvärdet är t ex standard och område.