Årliga hyresförhandlingar 2023

Bildtext saknas

Information om årliga hyresförhandlingar 2023

 

För de flesta fastigheter inom stiftelsen bestånd förhandlas hyran med Hyresgästföreningen.

Överenskommelsen för din nuvarande hyra gäller fram till den 1 april 2023. Tillsammans med vårt ombud i hyresförhandling, RCB Fastighetsutveckling, har stiftelsen med dotterbolag påkallat förhandling om ny hyra till 1 april 2023.  Stiftelsen har hela tiden haft en ambition att nå en överenskommelse före aviseringen av kvartal 2.

Trots ett flertal förhandlingsmöten mellan parterna har man inte kunnat enas om den nya hyran för 2023. Det är många faktorer både i samhället och omvärlden som ska vägas samman och därtill ska den enskilda fastighetens förutsättningar beaktas. Detta ska förhandlas om, och parterna ska komma fram till en rimlig hyresjustering för varje fastighet och lägenhet. Utdragna förhandlingar innebär tyvärr en risk för retroaktiva hyreshöjningar.

Vi kommer att fakturera april månads hyra men avvaktar med maj och juni. På så sätt hoppas vi att minska den retroaktiva hyreshöjningen.

Så snart hyresförhandlingen är avslutad kommer vi informera dig som hyresgäst.