2024 års hyresförhandlingar har övergått till medlingsförfarande

förhandling pågår

2024 års hyresförhandlingar har övergått till medlingsförfarande


Då någon överenskommelse för 2024 års hyra inte nåtts under ordinarie förhandlingar har stiftelsen och hyresgästföreningen enats om att pröva ett medlingsförfarande. Det är stiftelsens förhoppning att vi snart når en överenskommelse men tyvärr kommer ni hyresgäster att få en retroaktiv hyra i ett senare skede.

Stiftelsen har inför 2024 års förhandling gjort en framställan på hyreshöjning i kronor/lägenhetstyp. I snitt motsvarade yrkandet en hyreshöjning på strax över 8%. Efter flera förhandlingsmöten och medlingsmöten där båda parter har justerat sina bud står vi alltjämt långt ifrån varandra.

 

Göteborg januari 2024

Robert Dicksons stiftelse med dotterbolag